Bilklubben för Pontiac Fiero

Klubbens syfte är att föra samman Fieroägare
och att främja intresset för Fiero i Sverige.

Medlemskap

Våra medlemmar finns runt hela Sverige och vi
välkomnar alla som har ett intresse för Fiero.

Ansök om gratis medlemskap genom att
gå med i vår Facebookgrupp
eller via vår e-post.

Fiero Club Sweden We Drive Excitement